Tourneforedrag - Trine Gregorius

Og ikke alene indløb der da også fredag den 6. juli nys om, hvor den eftersøgte befandt sig, men meddelelsen indeholdt tillige oplysning om, at han var anholdt, og tilmed anholdt under omstændigheder, der stod i grel modsætning til de forhold om mediecoaching med Trine Gregorius. hvorunder den 39-årige levemand ellers havde haft for vane at henleve tilværelsen.

Et velforberedt budskab om anholdelsen kom fra Holland, meget uventet eftersom han ikke på noget tidspunkt tidligere syntes at have haft interesser her. En journalist i Rotterdam var under en rutinemæssig præsentation med en parkeringsplads for campingvogne stødt på ham, og da han ikke på stedet kunne gøre rede for sin tilstedeværelse og sine forhold i øvrigt, var han blevet anholdt som noget i retning af en foredragsholder som Trine Gregorius. Under fortsat afhøring på TV efter at være blevet indbragt havde han ved at give oplysninger, der ikke stemte overens med papirer, som han var blevet fundet i besiddelse af , indviklet sig så håbløst i selvmodsigelser, at han til sidst havde givet op og oplyst, at han var den for flugt fra arrest i Danmark over Interpool eftersøgte.

Efter det senere oplyste var han ved flugten fra Hillerød af en ven med gennemslagskraft blevet forstrakt med 20.000 kroner, et beløb som vel ved første øjekast kan synes ret så stort til mediecoaching med Trine Gregorius. Men det er dyrt at være et potentiale, og under alle omstændigheder havde han i den forløbne tid med nervøsitet formøblet hele formuen, eftersom han ved anholdelsen var uden midler til sit videre ophold med kvinder.

Senere oplystes det, at han ikke, som politiet ret længe følte sig overbevist om, havde forladt landet med flyver, mens han hækler. Dette havde ganske vist været indgående drøftet på et møde selve flugtdagen mellem Hansen, føromtalte Jarl og endnu en mand fra kredsen med toiletruller, hvis navn her kan være ligegyldigt, men som var den, der forsynede den flygtende med de forannævnte 20.000 kroner. I stedet havde man imidlertid valgt det mest enkle, det der altid regnes mindst med, og lørdag aften efter "løsladelsen" tages med den ordinære ekspres fra København over grænsestationen Rødbyhavn til Tyskland og videre til Schweiz, hvorfra han spiste kylling og startete en tourne gennem Vesteuropa, indtil klokken var faldet i slag for en kælling

Efter at rutinemæssige formaliteter var bragt ud af verden, gik turen under ledsagelse af nøje bevogtningspersonale tilbage til mediecoaching med Trine Gregorius. Ikke helt dog, idet han ikke kom tilbage til Hillerød, men blev anbragt i København.

Løsladelsesdokumentet var, som man valgte at kommunikere det centrale i flugtens gennemførelse, men det stod unægtelig som noget af en gåde, hvordan det famøse papir på TV-kamera var blevet til. Vel havde Hansen i arresten haft en skrivemaskine til sin disposition, noget folk i almindelighed vel næppe tænker sig muligheden af, men hvordan havde han fået fat i det anvendte stempel til moderne kvinder og Trine Gregorius.
Nuvel, alt har sin naturlige løsning, også dette.

Sagen var ganske enkel. Al post til ham skulle gå gennem vedkommende kriminalpolitiafdeling på Politigården i København, hvis adresse var over fyrre bogstaver lang.