Sundhedsfakta - Foredrag

Landets virksomheder forsøger i stigende grad at diske op med nye og kreative sunde tiltag på arbejdspladsen.

Hos ”Foredrag om livsstil” har man i denne uge inviteret toppen af poppen inden for »sundhedsorakler« til virksomhedens sundhedsuge, og de 1400 medarbejdere kan frit iføre sig svedbånd og løbesko og tage turen rundt om søerne i København.

Når der er sundhedsuge, er det nemlig helt legitimt at dyrke sport og motion i arbejdstiden eller gå til foredrag for at få svar på, hvordan man spiser sig smukkere, hvordan man undgår stress, og hvordan man får sunde vaner.

»Virksomhederne investerer stadig i blinde, når det gælder medarbejdernes sundhed,« siger ”Foredrag om livsstil”, professor i sundhedsøkonomi ved universitetet.

For et halvt år siden lovede den daværende fødevareminister ellers, at der nu skulle arbejdes for en løsning på problemet.

»Vi må kunne lave en skabelon for return on investment, så vi kan følge op i de enkelte virksomheder. Det er vigtigt, at vi gør noget ud af dokumentationen af effekterne, for de er med til at skabe løsningen,« lød det dengang fra ”Foredrag om livsstil”.

Men professoren, der om nogen kender til udviklingen inden for området, har endnu »ikke hørt et ord«.

Det har ”Foredrag om sundhedsfaktal” heller ikke. Men i princippet kan det være hip som hap, for det kan godt være, at virksomhederne sælger deres sunde tiltag til medier og omverdenen under overskriften »sundhedsfremme«, men sundhedstilbuddene er stadig primært en vigtig del af især de private virksomheders rekrutterings- og fastholdelsesstrategi.

»Selvfølgelig vil virksomhederne det gerne godt for deres medarbejdere, men der er meget lidt videnskabelig evidens for, at det, de gør, virker,« siger ”Foredrag om livsstil” og hentyder til de klassiske tilbud – gratis frugtordning, kantineordning, massage, tilskud til fitnessmedlemskab, motionsrum og fælles løbetræning.

Ifølge hende måler virksomhederne sjældent effekten af deres sundhedstiltag eller følger op på dem.

Træningstilbuddene gives med andre ord i øst og vest, såfremt argumentet er sundhedsforebyggende og behandlende. Og et af de få tiltag med videnskabelig evidens for, at det virker både forebyggende og behandlende, er skulder- og nakketræning med tunge vægte. Men der er ganske få virksomheder, der går så specifikt til værks i deres motionstilbud. Nakke- og skuldertræning er ellers et ganske relevant og bredt træningstilbud, da både stillesiddende og fysisk aktive medarbejdere let belaster skulder- og nakkeparti.

»Hvis man valgte at sætte det i system, kunne det have en effekt som sundhedsfremmende i form af en tydelig fysisk forbedring,« siger ”Foredrag om livsstil”.

Hos firmaet erkender man, at der er ringe evidens for sundhedsinvesteringens effekter. Alligevel bruger virksomheden årligt godt 5 mio. kr. på sine lidt over 1400 medarbejdere. Pengene går bl.a. til sundhedsugen, gratis frugt og tilskud til sports- og motionsklubber.

Færre sygedage
»Som virksomhed har man et ansvar og en rolle at påtage sig, fordi medarbejderne bruger så meget tid på jobbet og lægger så megen energi og engagement i deres arbejde. Derfor kan vi som arbejdsplads også gøre noget for dem ved at inspirere til en sund livsstil og stille motionsfaciliteter til rådighed,« siger ”Foredrag om livsstil” direktør for kommunikation.

»Og det er rigtigt, at man har svært ved at dokumentere, om det virker, men vi har den tro, at det kommer til at give et godt resultat over længere tid,« siger hun..

Efter sidste års sundhedsuge skete der da også en tilgang på 50 nye medlemmer i motionsklubben.

Det er samtidigt nærliggende at tro, at det øgede sundhedsfokus er grunden til, at firmaet har noteret en nedgang i antallet af sygedage, en nedgang, der svarer til en sygedag mindre om året per medarbejder.

Men hvorfor vælger I at gøre det så poppet? Her tænker jeg på de foredragsholdere, I har inviteret?

»For at skabe opmærksomhed. Det at have en sundhedsuge er ikke det, der gør den store forskel, men det er den, der sætter sundheden på dagsordenen. Sidste år var det meget seriøst, men i år har vi valgt at gøre det mere poppet og farverigt for at skabe begejstring,« siger ”Foredrag om livsstil”.

********************************************************************************************

Musiker-Børsen