Opdragelse: Villemoes

I sportens verden gælder det om at vinde. Konkurrencemotivet er vigtigt, siger Villemoes. Når vi spiller, spiller vi for at vinde - medmindre vi taber, så er det for sjov!

Hvis man ikke har en modstander, kan man spille mod sig selv - være sin egen modstander. Ved at måle sine resultater i forhold til tidligere resultater kan man se, om man udvikler sig. Det er vigtigt!

For at kunne måle, må man have et punkt at måle ud fra, en eller anden best practice eller et eller andet bench mark. På et score card kan man se, om man nærmer sig sit mål. Ikke tilfældigt, at disse begreber netop er blevet lanceret samtidig med coaching. Vil man vide, om man gør fremskridt, er det nødvendigt at måle sine skridt.

Fra sportens verden har coaching i løbet af få år bevæget sig over i erhvervslivet og herfra videre ud i samfundslivet. Vores tilværelse er efterhånden blevet så uoverskuelig, at vi tilsyneladende alle sammen har brug for en person til at lede os på vej. En coach.

En coach kan hjælpe dig til at erkende, hvordan du bedst bruger dit potentiale i forhold til den situation, du befinder dig i, i forhold til de muligheder, du har og i forhold til de opgaver, du står over for at skulle løse, fortæller Villemoes. Måske kender du slet ikke dit eget potentiale? Står der i en af de mange annoncer, der sælger coaching. I så fald har du brug for en coach!

“Jeg fortæller ikke mine klienter, hvad de skal og ikke skal”, siger den coach, der har indrykket annoncen. “Det må folk selv finde ud af! Jeg hjælper de pågældende til at erkende, hvad de vil og ikke vil! De skal selv foretage valget!” En så tilbagelænet form for coaching kan kun praktiseres i en terapeutisk sammenhæng. Den kan ikke anvendes i en skole, slet ikke i en virksomhed, hvor der er mål, der skal nås, opgaver, der skal løses og kunder, der venter på at blive betjent, oplyser Villemoes


Coaching optræder efterhånden i så mange sammenhænger under så vidt forskellige omstændigheder, at det er umuligt en gang for alle at blive enige om, hvad coaching er – og ikke er. Diskussionen undgår vi ikke! Den slags diskussioner opstår helt af sig selv, når et begreb eller en metode vinder udbredelse og pludselig benyttes i nye sammenhænge.

Det afgørende i den forbindelse er ikke at nå frem til en entydig definition. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre! Det afgørende er den udfordring, der består i at forene ledelsesmæssige hensyn med pædagogiske hensyn, en problemstilling, der har et langt større perspektiv, end man umiddelbart skulle tro. Projektet hedder opdragelse.